SYTAR 2015

HiSweden-1MediYoga Sverige stödjer sedan många år den internationella yogaterapeutorganisationen IAYT (www.iayt.org), som gör ett fantastiskt arbete med att sprida yoga som terapi över världen och strävar att skapa gemensamma riktlinjer för yogaterapeututbildningar och organisationer globalt. Göran Boll sitter sedan ett par år med i IAYT Advisory Council. Varje år sedan 2007 arrangeras ett symposium i USA – SYTAR (Symposium on Yoga Therapy & Research), där yogaterapeuter och yogaforskare från hela världen samlas och utbyter erfarenheter, går igenom ny forskning och umgås. I år ägde SYTAR rum i Newport Beach, Kalifornien och Helen Miller Lynch, svensk yogaterapeut och utbildare som arbetar med att sprida MediYoga i USA var vår representant på plats. Här följer hennes rapport från SYTAR 2015:

Läs PDF

 

Print