Första hjälpen och MediYoga, 2011-2012

Nora Vårdcentral/Primärvård. Medicinsk Yoga erbjuds till patienterna som första hjälpen vid stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet, oro, ångest, depression och sömnproblematik.

Läs mer på PubMed

Categories: Stress