2016 – Mediyoga i grupp för personer med autismspektrumtillstånd

En nyligen publicerad studie visade att personer med ASD har 2,56 gånger högre risk att dö i förtid än övrig befolkning på grund av hög samsjuklighet.

Mediyoga träning i grupp, för personer med ASD, var genomförbar då omgivningen anpassades efter gruppens speciella behov. Deltagarna upplevde att de hade användning av Mediyoga träningen i sin vardag. Den självskattade stressen, ångesten och sömnbesvären minskade statistiskt signifikant efter Mediyoga träningen jämfört med innan.

2016-Mediyoga-i-grupp-Annika-Magnusson.pdf download View | Download
Categories: Generellt, Psyke/känslor