2015 – Implementering av medicinsk yoga som en del i folkhälsoarbete

För att möta en ökad efterfrågan har Världshälsoorganisationen (WHO) gått ut med en rapport med uppmaning och strategier för införandet och kompletterande av konventionell medicin med traditionell- och/eller komplementärmedicin. De uppmuntrar till att göra kunskaperna och behandlingarna tillgängliga för fler. Med rapporten vill organisationen att traditionell medicin ska få större utrymme i hälso- och sjukvården. De uppmuntrar även till mer forskning inom området för att öka säkerheten kring och effektiviteten runt implementeringen.

Inom hälso- och sjukvården i Sverige eftersöks nya kostnadseffektiva, verksamma och säkra behandlingar som är vetenskapligt framtagna. Medicinsk yoga är en av metoderna i traditionell och komplementär medicin som är forskad på och bevisat kostnadseffektiv.

2015-Implementering-av-medicinsk-yoga-som-en-del-i-folkhälsoarbete.pdf download View | Download
Categories: Generellt