2016 – Yoga vid cancer

Att drabbas av cancer innebär för många en dramatisk upplevelse som påverkar de fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella dimensionerna hos människan. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av medicinsk yoga som rehabiliteringsform bland personer som drabbats av cancer. Syftet var också att beskriva vilken uppfattning personerna hade angående deras psykiska och andliga/existentiella hälsa, samt den medicinska yogans eventuella betydelse för detta.

2016-EXAMENSARBETE-av-Linda-Colm-och-Quyen-Pham-JMJ.pdf download View | Download
Categories: Generellt, Psyke/känslor