2016 – ADHD och Yoga

Idag medicineras barn och vuxna med ADHD ofta med narkotikaklassade läkemedel. Dessa förskrivningar ökar, Socialstyrelsen menar att det är viktigt att medicinera ADHD så dessa personer kan fungera i arbetet, på skolan och socialt, då diagnosen i sig kan påverka livskvaliteten negativt. Erfarenheter av medicinen påvisar en inverkan på signalsubstanser i hjärnan, impulserna skärps och kan stoppas. Studier har visat på ökad inlärningsförmåga, impulskontroll, ökad koncentration, uppmärksamhet, planeringsförmåga m.m. Samtidigt saknas hållbar forskning kring långtidseffekterna av läkemedelsförskrivning, ingen kan förutsäga hur den enskilda individen svarar på medicinen.

I Sverige har det sedan 1998 pågått forskning på medicinsk yoga, via Institutet för Medicinsk Yoga tillsammans med bl.a. Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus, som visar positiva resultat exempelvis hos personer med relaterade tillstånd till ADHD såsom stress och sömnsvårigheter men även andra problemområden: förebyggande yoga för ryggsmärtor, mot högt blodtryck m.m. Yoga med andning och meditation kan ses som en rehabiliteringsåtgärd eller användas i preventivt syfte. Yoga och mindfulness kan anpassas till personer med ADHD och höja deras livskvalitet.
De tydligaste positiva effekterna som framkommit är ökad uppmärksamhet och koncentration, bättre sömn, bättre kognitiv förmåga, mindre oro/depression och ökad självkänsla.

2016-Examensarbete-Neuropsykiatri-Carolina-Garper-Sunup15.pdf download View | Download
Categories: Psyke/känslor