Yoga som filosofi

stigYoga är en filosofi, ett sätt att leva, där de fysiska övningarna är en liten del i ett större sammanhang.

Den ursprungliga betydelsen av ordet yoga i Sanskrit är andlig disciplin och yoga är en av de äldsta andliga discipliner människan känner till.Yoga är en metod för balans och självkännedom som i sin kärna handlar om hur vi som människor ska kunna uppleva hela verkligheten. Syftet med all traditionell yoga är att fördjupa och transformera vår medvetenhet.

Georg Feuerstein, Ph.D, en av världens främsta auktoriteter på yogisk filosofi, listar i sin bok The Deeper Dimension of Yoga (2003) tio fundamentala principer för yoga:

1. Yoga är en teknik för att frigöra människan och få henne att se allting klart.

2. Efter som vi alla är olika finns det många olika former av yoga.

3. Alla traditionella yogaformer har i sin kärna Dharma, som står för att leva sant, sunt, rättfärdigt, etiskt och medkännande.

4. Yoga är en mix av teori och praktik. De praktiska teknikerna utövas för att genom dem förstå yogans tanke och principer.

5. Yoga kräver intention och och en strävan till att vilja förändras för att fungera.

6. Yoga består i grunden av övningar och tekniker som repeteras om och om igen samt mental träning i att släppa taget om gamla vanor och mönster.

7. Ju närmare vi kommer fullständig balans och medvetenhet, desto mindre kräver och behöver vi. Yoga handlar inte om lyx, makt eller andra yttre attribut.

8. Allt yogautövande har inom sig ett element av behaglig förvåning där dina yogalärare kan hjälpa till att öppna flödet för dig.

9. Yoga bör förmedlas av en kunnig lärare för att du ska kunna nå de djupare nivåerna av medvetenhet inom sig.

10. Yoga är en gradvis och långsiktig process av avskalning, där gamla präglingar och begränsningar skalas bort för att släppa fram den djupare insikten och visdomen inifrån.

 

Historiskt talar alla de stora klassiska indiska filosofiskaverken om yoga: Vedaskrifterna, Upanishaderna, Mahabharata i vilket Bhagavad Gita ingår, och Patanjalis Sutras.
I Patanjalis Sutras, nedskrivna för cirka 2.000 år sedan, presenteras för första gången yoga i skrift på ett mer systematiskt sätt.

Rig-Veda, som är en del av Vedaskrifterna, de allra äldsta av de filosofiska verken som nämner yoga och som består av mer än tiotusen verser, dateras numera av allt fler forskare, inklusive Georg Feuerstein, ända tillbaka till tredje eller fjärde årtusendet före vår tideräkning (f.v.t). Någon form av yoga utövades alltså på den här planeten redan för 5 000-6 000 år sedan och kanske till och med ännu tidigare än så.

I sin lärobok Yoga Philosopbalahy/History från 2007 beskriver Georg Feuerstein bl.a. den tantriska traditionen och säger att även om den fick sitt genombrott under vår tideräkning så finns tydliga proto-tantriska element angivna redan i Vedaskrifterna ca. 3 0000 f.v.t. och han kopplar även samman den tantriska traditionen med de yppiga modergudinnefigurer (bilden) som arkeologerna har funnit och daterat tillbaka till mer än 25 000 f.v.t.

Yoga är en fascinerande kombination av tanke och känsla, idé och vision, teori, praktik och metafysik , en hel filosofi. Kärnan i den yogiska filosofin är att det som vi tror är hela jaget, kroppen, känslorna och tankarna, endast är en mindre del av hela Jaget och det är när vi tar steget fullt ut för att ta hela mig i besittning och tillåter oss själv att börja växa, emotionellt, intellektuellt och andligt som vi får en chans att också helt och hållet upptäcka vår fulla potential och sanna natur.

I grunden finns i yoga en stark fysisk bas med enkla tekniker och ritualer vars yttersta syfte är att komma i kontakt med och förstå en större verklighet, och skapa en gyllene kedja genom att länka kroppen till själen och själen till allt runt omkring, som kan kallas Verkligheten, Alltet eller Universum.

Yoga handlar inte om att bli någon eller något, det handlar om att inse vad vi i verkligheten redan är, släppa okunnighet och illusioner och komma till sann insikt. Yogan strävar att befria oss från vår begränsande självsyn om vilka vi egentligen är och få oss fula ankungar att inse att vi egentligen är svanar allesammans.

Yogan säger: Lyssna noga till den traditionella yogiska visdomen och översätt den sedan till dina egna villkor och din situation. Fråga dig själv vad det här innebär för dig i ditt liv? Hur kan du applicera detta på ett sätt som fungerar för dig?

Yoga kan vara verktyg för ett unikt inre utforskande av vem jag är och vad verkligheten egentligen består av. För sanningen är att vi inte vet så mycket om hela verkligheten. Det finns ett uttryck som säger att vi är medvetna om ungefär tio procent av hela verkligheten och dessa tio procent ligger sedan till grund för cirka nittio procent av vår verklighetsuppfattning. Det lämnar med andra ord en del utrymme för både missförstånd och feltolkningar.

Din egen intention på denna resa är av största vikt. Den intention med vilken du närmar dig yogan som disciplin, dess historik, dess filosofi – och din strävan att väcka upp kunskapen och insikten inom dig.

Det som den yogiska processen handlar om är det egna, gradvisa uppvaknandet, att komma till insikt som människa.

Oavsett vilket namn vi ger denna process så är det av största vikt att vi tar utvecklingen inom oss själva på största allvar.

Trevlig resa!

Print