Vision

earth

Vår vision är att yoga ska finnas tillgängligt överallt, för alla som är intresserade, på sjukhus, kliniker, dagis, skolor, arbetsplatser, fängelser och inom äldrevården. Tanken är att yoga, utan att förlora något av sin kärna, ska upplevas lika enkelt och vanligt som att ta en huvudvärkstablett.

 

För att sprida kunskapen om yoga så utbildar vi personal inom vården till instruktörer, lärare och terapeuter och öppna vägar för yoga in i den svenska hälso- och sjukvården. Vi initierar och deltar i forskning som visar effekterna av yoga på kropp och sinne. Vi arbetar för att media ska informera om yoga och vi erbjuda kortare kurser och föredrag om yoga i olika sammanhang.

 

Print