Om Göran Boll

Göran

Göran Boll

Göran Boll: Internationellt diplomerad Yoga- och Meditationslärare, medlem av the International Association of Yoga Therapist Advisory Council, grundare av och utvecklingsansvarig på MediYoga Institutet.

 

Sedan 1995 initiativtagare till och drivande kraft bakom yogaträning i stor skala på svenska arbetsplatser har Göran introducerat yoga för mer än 40,000 personer på flera hundra av Sveriges största arbetsplatser. Astra-Zeneca remitterade 2004-2012 sjukskriven personal till Rehabyoga. Idag anlitas Göran löpande av Investor, Handelshögskolan, SUHF m.fl. för olika ledarskapsutbildningar.

 

MediYoga Institutet som finns i Stockholm och Göteborg har initierat och deltagit i flera av de studier och projekt på yogans effekter som gjorts i Sverige sedan 1998, bl.a. i Karolinska Institutets regi. Göran föreläste 2000-2005 om yoga inom ramen för KAM-programmet på K.I.s läkarutbildning och har sedan 2007 ett löpande forskningssamarbete med Danderyds sjukhus avseende forskning på MediYoga för olika typer av hjärtproblem. Danderyd började 2010, först i Skandinavien, att använda MediYoga i sin ordinarie rehabverksamhet av hjärtinfarktpatienter. Sedan 2014 har Akademiska Sjukhuset i Uppsala, i samverkan med MediYoga Institutet, yoga reguljärt för sina cancerpatienter. 2014-2017 medverkar Göran i två av världens största yogastudier: Förmaksflimmer på Danderyd, 180 patienter, och Hjärtsvikt på Karolinska Sjukhuset, 150 patienter.

 

MediYoga finns för patienter på 130 sjukhus och VC över hela landet. Utbildningar för vårdpersonal finns på ett 20-tal orter i Skandinavien. Internationellt startar instruktörsutbildningar i Mellan- och Nord-Amerika våren 2016 och Göran som i maj 2015 arrangerade Sveriges första yogaforskningskonferens på Karolinska Institutet är i december 2015 en av talarna på Världens äldsta yogaforskningsinstitut, Kaivalyadhama i Indien, samt en av huvudarrangörerna för the Pan-European Yoga Therapy Conference i London hösten 2016, som samlar forskare och yogaterapeuter från hela världen.

Print