Historik

Göran Boll

Göran Boll

Skapare och grundare av MediYoga är Göran Boll, internationellt certifierad yoga-, meditationslärare, yogaterapeut och medlem i IAYTs Advicing Board, IAYT – the International Association of Yoga Therapists.
MediYoga arbetar för att sprida yoga som terapi både i Sverige och internationellt.

 

Sedan 1995 har Göran varit initiativtagare och en drivande kraft bakom flera stora yogautbildningar, han har introducerat yoga till tusentals människor på flera av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser. Han har sedan 1998 initierat och deltagit i studier, projekt och forskningsprogram som påvisat MediYogas effekter.

 

Kontakta Göran Boll

 

Mediyoga har utvecklats genom kliniskt och terapeutiskt arbete med människor sedan början av 1997 och är baserad på resultaten av hundratals vetenskapliga studier på olika typer av yoga över hela världen, inklusive ett halvdussin svenska studier.

 

Vi har i dag över 1400 utbildade instruktörer i Sverige och Norge, de flesta inom hälso- och sjukvården.

 

Internationellt

SpettyNär utvecklingen av MediYoga tog fart i Sverige, så var det ett naturligt steg att ta MediYoga ut i världen. Ansvarig för den internationella spridningen är Elisabeth Engqvist, internationellt certifierad yoga-, meditationslärare, yogaterapeut och medlem i IAYT.

 

Kontakta Elisabeth Engqvist

 

Norge

Sedan 2009 har vi utbildningar i Norge och det finns idag ca 300 MediYogainstruktörer och MediYogaterapeuter som verkar inom den norska vården. Efterfrågan ökar, både från patienter och vårdpersonal. 
I Norge har vi idag utbildningar i Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bodø og Bergen. Kristiansand är också på gång.

 

Danmark

Fram till februari 2015 så fanns det åtta (8) MediYogainstruktörer verksamma i Danmark, samtliga utbildade i Sverige. Därefter startade vi instruktörskurser i Köpenhamn och under hösten 2015 startar utbildningar i Århus. Danmark – here we come!

 

USA

I USA samarbetar vi med MYS, Medical Yoga of Sweden som drivs av MediYogaterapeut och sjuksköterska Helen Miller Lynch och hennes man George som arbetar med att sprida MediYoga i USA och då särskilt i Kalifornien.

Under våren 2014 tecknade Kern Valley Health District (Los Angeles) ett avtal med MYS om att MediYoga ska erbjudas samtliga senior recidence minst en gång i veckan, vårdpersonal ska utbildas samt MediYoga ska utvärderas som rehabilitering vid högt blodtryck.

 

Costa Rica

I samarbete med en fysioterapeut i Costa Rica arbetar vi nu för att starta en instruktörsutbildning under januari 2016.

 

Tjeckien

I april 2015 är Elisabeth Engqvist inbjuden till Prag för att hålla en 2-dagars workshop ”Stress och utbrändhet”.

 

Flera utbildade instruktörer och terapeuter  verkar utomlands, som t ex;

En MediYoga Instruktör som instruerar i Queensland, Australien och en annan på Nya Zealand.

En instruktör instruerar på samiska och en annan på albanska.

 

Vår historia fortsätter….

 

Print