3. Yogapassets Pusselbitar

andetag

När vi utövar ett yogapass i MediYoga ingår ett antal pusselbitar, ett antal moment som görs på ett visst sätt i en viss ordning. I de utskick vi gör till nya deltagare i våra kvällskurser på institutet uttrycker vi det så här:

”Ett yogapass hos oss pågår i 60, 90 eller 120 min. Det börjar med att du ligger på rygg på mattan en stund och andas lugna djupa andetag med slutna ögon. Tystnad råder inne i yogarummet. Passet börjar med att vi tonar in oss med ett mantra: Ong Namo Guru Dev Namo, tre gånger. Mantrat betyder att du öppnar upp för din inre förmåga som nu ska få leda dig mot ökad medvetenhet. Därefter gör vi ett antal yogaövningar, normalt 5-10 st, varvade med korta vilomoment.

Varje övning innefattar en position (stå, ligga, sitta – det går bra att sitta på stol) ett rörelseschema (vrida, böja, tänja), du blundar och riktar ögonen inåt via en punkt mellan ögonbrynen (3e ögat), tänker ett mantra (Sat Nam = jag är sann) i takt med andetaget, som synkroniseras med en rörelse (tex: andas in vrid åt vänster, andas ut vrid åt höger osv). Efter övningarna tar en längre vilostund vid där läraren spelar Gong samtidigt som du vilar på rygg. Efter vila och stretch mediterar vi och sedan tonar vi ut oss med mantrat Sat Nam, 3 gånger – och så är yogapasset över”.

Varje enskild yogaövning i passet är en sammanfogning av olika komponenter eller pusselbitar. Dessa är:

 

Medveten andning – Pranayama

Ett flertal olika andningstekniker ingår under en terminskurs, med långa djupa andetag och eldandning som de vanligaste. Andningen är central i MediYoga, som i all traditionell yoga, allting börjar och slutar med andningen och den är invävd i alla övningar, synkroniserad med de olika rörelserna.

 

Ställningar – sitta/ligga/stå – Asanas

I alla delar av passet är de olika ställningarna och rörelserna noggrant genomtänkta och instruerade, för att på olika sätt sträcka, dra och böja på kroppen och påverka muskler, leder, inre organ, cirkulation, matsmältnings- och hormonsystem. Yogans egen utgångspunkt är att positionerna också påverkar vårt energisystem, chakrasystemet.

 

Hand och fingerpositioner – Mudras

I alla delar av passet arbetar vi i yogan med specifika hand- och fingerpositioner, mudras, för att åstadkomma resultat, tex. tumme mot pekfinger eller handflatorna mot varandra framför bröstet. Man har i flera internationellt publicerade studier kunnat se att några av de mudras vi använder, i kombination med mantra ger mätbara effekter på hjärnan, bla. hippocampus, och på cellernas livslängd via de s.k. telomererna.

 

Kroppslås – Bhandas

I samband med olika övningar ska du knipa ihop olika muskelgrupper, i bäckenbotten, underliv och mage, ett s.k. rotlås. Detta, som stärker muskeltonusen i dessa delar kroppen, påverkar utifrån yogans eget perspektiv balansen i chakrasystemet och bidrar till att styra flöde av energi genom våra nadis, energibanor/meridianer.

 

Ögonpositioner – Dristi

Under passet är tanken att du sitter med slutna ögon och fokuserar in i dig själv, via en punkt i pannan, 3:e ögat, mellan ögonbrynen, detta kallas dristi. Vi gör detta dels för att påverka hjärnans arbete, som inte längre behöver process visuell stimuli, och dels påverka hjärnvågorna, från beta till alfa vågor, vilket tyska forskare säger är hälsobringande. Yogans perspektiv här handlar bl.a. om att stimulera ens egen intuitiva förmåga via pannchakrat.

 

Yogans ljud – Mantra

I början och slutet av passet säger vi mantran högt, som tydliga start- och slutsignaler till oss själva. Under passet tänker vi ett mantra, Sat Nam, i takt med andetaget, som ska hjälpa sinnet att stilla sig. Forskning vid Linköpings Universitet har visat att detta påverkar hjärnans frontallob. Yogans tanke med mantra är bl.a. att detta innebär en form av högre kommunikation med oss själva och det innersta/högsta inom oss.

Efter övningarna avslutas passet med djupavslappning och meditation.

 

Djupavslappning – Savasana

I den djupa vilan på rygg, dödsstilla positionen, Savasana, skapas en djup avslappning, vilket påverkar det autonoma nervsystemet och immunförsvaret. Yogan beskriver hur ställningen balanserar hela chakrasystemet och även alla våra doshor, vata, pitta och kapha, utifrån det ayurvediska perspektivet.

 

Meditation – Dhyana meditation

Meditationen är den naturliga slutpunkten i passet. Efter att ha skapat balans, fysiskt, mentalt och emotionellt i oss själva via övningar och andningstekniker blir steget in i djupare närvaro – meditationen, enklare. Meditation är väl utforskat vetenskapligt, med tydliga hälsomässiga resultat. Det finns många olika sätt att meditera, för att alla ska kunna hitta ”sin” egen metod att nå djupare in i sitt inre.

 

 

 

Läs mer

http://sv.mediyoga.com/om-yoga/vad-ar-yoga/ – mer om yogans historik, filosofi och mycket annat
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_asanas – mer om asanas (eng.)
www.balansonline.se – Testa MediYoga och Mindfulness terapeutiskt skräddarsytt för dig online
www.facebook.com/MediyogaSverige – Följ och gilla oss på Facebook

 

Detta dokument – MediYoga Skola del 3, är uppdaterat 2015-09-22

Print