4. Yogans Form

Idag finns yoga överallt och alla känner vi någon som tränar, på gymmet, på Friskis, i skolan, på jobbet, semesterresan, via nätet och på pensionärshemmet. Yoga är mainstream. Samtidigt är det en av de äldsta former för holistisk träning människan känner till, med en historik som går tusentals år tillbaka. Det är en disciplin som i sin kärna syftar till att öka medvetenheten inom oss och skapa balans på alla plan. Även om den innefattar många fysiska komponenter så är den verkliga och djupaste utmaningen för yogautövaren av mental, emotionell och andlig karaktär.

historiskyogaDet finns en hel del skrivet om yoga och yogisk filosofi. Historiskt talar sedan flera tusen år de stora klassiska indiska verken om yoga: Vedaskrifterna, Upanishaderna, Mahabharata i vilket Bhagavad Gita ingår, och Patanjali Yoga Sutras.

I Patanjali Sutras, nedtecknade för cirka 2,000 år sedan, presenteras yoga i skrift för första gången på ett mer systematiskt sätt.

Mycket av det som sägs om yogans tidiga historia är spekulation men utgrävningar i Indien och Pakistan bekräftar bl.a. via arkeologiskt daterade stenbilder med olika yogafigurer yogans höga ålder. Vi vet idag att någon form av yoga utövades på planeten för ca 5 000 år sedan – och kanske tidigare än så.

Det finns tankar och teorier om att yogan kommer ur gamla shamanska traditioner vilka uppkom hos jägar- och samlarfolk bl.a. på den indiska subkontinenten och i Tibet för 20-30 000 år sedan, eller kanske ännu tidigare. Män och kvinnor vandrade över världens högsta berg, över Sibiriens tundror via Berings sund till den amerikanska kontinenten och fördjupade sig i Varandets mysterier. Deras inställning var att det oändliga Självet kunde förstås enbart via direkt upplevelse och personlig insikt.

Utifrån deras perspektiv sågs kunskap som både experimentell och djupt personlig, Upplevelsen, universell till sin natur, måste upptäckas och återupptäckas av alla, var och en, om och om igen. Själva ordet, begreppet ”yoga” ger oss en indikation. Dess rot i Sanskritordet, ”yuj” står för att ”länka samman” det personliga med det eviga, det lilla självet med det Stora Självet – och leda oss mot ett inre uppvaknande, till förståelsen för våra sanna natur som varande energi/ande/medvetenhet. Samma som den moderna kvantfysiken idag pratar om, så som varande den materiella verklighetens underst liggande fundament – energi och medvetenhet.

Alla former av traditionell yoga har en gemensam röd tråd som handlar om att lyfta oss ur det vardagliga och skapa ett speciellt, innerligt och heligt förhållningssätt till livet. Ett av yogans mest centrala budskap är man inte behöver en guru, präst eller annan yttre person för att nå denna djupare förståelse. Yttre gurus är som mest enkla guider, aldrig någon som ska ha makt över en själv eller ens sökande.

Yogan säger: Vänd dig inåt, lyssna in i dig själv. Resan inåt är ens egen resa, och enkelhet är en av nycklarna för att nå ända längst in. Omfattande ritualer och hierarkier är oftast en indikation på att det är en omväg man befinner sig på. Yogans övningar bör alltid vara enkla, där pranayama, den yogiska andningen och meditation alltid bör finnas som centrala element.

 

Yogaformer

Alla traditionella yogaformer har i sin kärna det mångtusenåriga begreppet Dharma, som står för att leva sant, sunt, rättfärdigt, etiskt och medkännande. Yoga är samtidigt något som ständigt utvecklas, förnyas och anpassar sig efter tiden som är. Den kom till väst i slutet av 1800-talet och hundra år senare kan vi se hur den genomgått en fenomenal renässans och förändring i både öst och väst. Nya former uppstår ständigt. Yogan blandas med dans, kampsport, idrott, religion och olika moderna trender för att passa in i nya kulturer och levnadsmönster.

Vissa former vilar tungt på traditioner, andra handlar mer om fysisk träning med inslag av yoga och/eller meditation. Det nya har lett till kritik från traditionalister och det finns ett uttryck som säger att: yoga i väst bara skrapat på ytan av vad yoga egentligen är – men att den sanne sökaren av sann yoga alltid kommer att finna den.

GeorgTraditionellt pratar man om fyra olika yogiska huvudvägar: Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga och Raja Yoga. En av världens främsta och mest respekterade yogaforskare, Georg Feuerstein (1947-2012) sa att vi har olika styrkor och svagheter och därför utformade de gamla yogamästarna olika vägar mot medvetenhet, så att alla som vill ska kunna få hjälp genom yoga. Han nämnde sju grundläggande yogaformer. Förutom ovan fyra så la han till: Hatha Yoga, Mantra Yoga och Tantra Yoga.

Internationellt finns idag flera hundra olika yogaformer, de flesta moderna hybrider som inte fanns för 10-20 år sedan. I Sverige har några tiotal olika former etablerat sig. Tidningen Yoga För Dig listar ca 25 olika former på sin hemsida, se länk nedan.

MediYoga, utvecklad i Sverige i nutid för att passa den moderna människans medicinska behov, står stadigt förankrad i den tantriska traditionen, världens kanske äldsta form av yoga.

Likt den gamla tidens yogier kan också vi moderna yogis återupptäcka livet hemlighet och helighet. Vi kan också utöva yoga och meditation för att nå ända in i oss Själva. Verktygen finns där.

 

Läs mer

http://www.yogafordig.nu/content/mer-om-alla-yogaformer – olika yogaformer i Sverige
http://sv.mediyoga.com/om-yoga/vad-ar-yoga/ – mer om yogans historik, filosofi och mycket annat
http://www.swamij.com/traditional-yoga.htm – skillnader mellan modern resp. trad. yoga (eng.)
http://www.traditionalyogastudies.com/about-us/georg-feuerstein/ – om Georg Feuerstein
www.balansonline.se – Testa MediYoga och Mindfulness terapeutiskt skräddarsytt för dig online
www.facebook.com/MediyogaSverige – Följ och gilla oss på Facebook

 

Detta dokument – MediYoga Skola del 4, är uppdaterat 2015-09-14

Print