5. MediYoga Internationellt

MediYoga är en svenskutvecklad yogaform som finns även representerad internationellt, både i Skandinavien och andra länder runt om i världen. Under flera år i början av 2000-talet reste Göran Boll till Tyskland och ledde workshops för hundratals yogalärare där om hur man kan arbeta med yogakurser och föreläsningar på olika arbetsplatser. Han har även föreläst i England vid flera tillfällen.

Idag sprids MediYoga i allt vidare kretsar internationellt. Under sommaren 2015 fick exempelvis 250 av de högsta cheferna i ett av Sveriges största börsbolag, inklusive alla deras dotterbolag i 25 länder, lektioner i stresshantering på managementnivå med Göran Boll. Ett stort amerikanskt biomedicin företag lät personal från Skandinavien och England göra samma sak i augusti 2015.

 

IAYT

IAYTThe International Association of Yoga Therapists, den största globala yogaterapeutorganisationen, grundades 1989 av två amerikanska läkare och yogaterapeuter, Larry Payne och Richard Miller. Redan efter två år hade IAYT medlemmar i tio länder. Idag finns organisationen representerad med tusentals medlemmar i närmare 50 länder över världen. Sedan 2003 leds IAYT av John Kepner, yogalärare och yogaterapeut från Little Rock i Arkansas.

IAYT har arbetat fram internationella riktlinjer för yogaterapeuter och terapeututbildningar globalt. MediYoga, en av organisationens största sponsorer har varit en aktiv del av detta arbete från start. Göran Boll som varit medlem i IAYT sedan 2000 sitter med i IAYT Advisory Council.

Varje år arrangerar IAYT internationella konferenser i USA: SYR – Symposium on Yoga Research och SYTAR – Symposium on Yoga Therapy and Research. Maria Nilsson från Danderyds sjukhus har presenterat hjärtforskning där och Göran Boll har föreläst om MediYoga på SYTAR.

 

MediYoga International

MediYoga är organisatoriskt sett uppdelat i MediYoga Sverige och MediYoga International. Den internationella expansionen av MediYoga, framför allt av våra utbildningar, drivs av Elisabeth och Anders Engqvist, som framgångsrikt etablerat MediYoga bl.a. i Norge där numera hundratals instruktörer och terapeuter är verksamma, både inom och utanför den norska vården.

Forskning på och utbildning i MediYoga går hand i hand även utanför Sverige. I Norge är en studie på MediYoga för personer med Parkinson genomförd. I Finland dit våra utbildningar beräknas komma under 2016 rullar en diabetes typ-1 studie på MediYoga vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors. I Danmark där instruktörsutbildningar kom igång våren 2015 förs diskussioner om att starta en förmaksflimmerstudie på MediYoga vid ett stort landsortssjukhus under 2016.

MediYoga International planerar att starta instruktörsutbildningar i Mellan- och Nordamerika under 2016 – bl.a. i Costa Rica och på flera orter i USA där MediYoga International slutit samverkansavtal med den amerikanska motsvarigheten till ett svenskt landsting, the Kern Valley Health District i Kalifornien samt en cancerklinik med verksamhet över hela USA.

Intresse för MediYoga finns och växer även i andra länder, bl.a. Japan, där en 11-mannadelegation från Japan Yoga Therapy Society i augusti 2015 var på studiebesök på Karolinska Sjukhuset för att få en inblick i arbetet med MediYoga vid hjärtsvikt.

Vi har goda relationer med ett av världens äldsta yogaforskningsinstitut – Kaivalyadhama Yoga Institute i Indien där vi bidragit med laboratorieutrustning och Maria Nilsson varit på studiebesök som del av sin hjärtforskning på Mediyoga.

 

YogaMate

I slutet av 2015 lanseras en ny internationell sajt – YogaMate (www.yogamate.org) med syfte att sprida kunskap globalt om yogans terapeutiska effekter, stödja yogalärare och terapeuter över hela världen i deras arbete och underlätta kontakt mellan dem och den breda allmänheten. Ett tjugotal internationellt erkända experter på olika yogiska områden är knutna till sajten, bl.a. Larry Payne och Richard Miller, läkaren, yogaterapeuten och ryggspecialisten Loren Fishman från New York och Amy Weintrub, lärare på Kripalu (världens största yogacenter utanför Indien), som skrivit flera böcker bl.a. om depression och yoga. Göran Boll är rekryterad till YogaMate och kommer där berätta om och svara på frågor om hjärtbesvär och MediYoga.

 

Internationell Media

Artiklar om MediYoga och vår forskningsverksamhet har de senaste tio åren publicerats i yogatidningar, terapeut/forskningstidskrifter och annan media i bl.a. Norge, Finland, Tyskland, England, Irland och USA.

 

Läs mer

http://en.mediyoga.com/ – MediYoga engelsk hemsida med internationella nyheter
http://www.iayt.org/ – International Association of Yoga Therapists
https://www.youtube.com/watch?v=W5-lMuP7XX4 – Göran Boll föreläser på IAYT 2013
http://kdham.com/ – Kaivalyadhama Yoga Institute i Indien
www.facebook.com/MediyogaSverige – Följ och gilla oss på Facebook
www.balansonline.se – Testa MediYoga och Mindfulness terapeutiskt skräddarsytt för dig online.

 

Detta dokument – MediYoga Skola del 5, är uppdaterat 2015-09-02

Print