2. Forskning

Vetenskaplig forskning på yoga är en viktig aspekt av vår förståelse för hur dessa tekniker påverkar kropp och sinne. I Sverige kom denna forskning igång i slutet av 1990-talet när Karolinska Institutet gjorde den första svenska studien på yoga, en pilotstudie på ospecificerad ryggsmärta med 37 deltagare som testade ett yogapass skapat av Göran Boll. Sverige kom i och med detta igång med vetenskaplig forskning på yoga relativt sent. I andra delar av världen har det sett annorlunda ut.

 

Historiskt

Internationellt har forskning på yoga pågått under hela 1900-talet. Från början intresserade sig forskarna främst för olika psykologiska effekter av yoga och meditation. Hälsoeffekter och intresse för yoga vid olika sjukdomar kom först senare. I Europa undersökte bl.a. en tysk nervspecialist, Johannes H Schultz, yoga och hypnos på 1910-talet och utvecklade ur denna forskning sitt eget avspänningssystem, Autogen Träning, som fortfarande används. Carl Jung tränade och utvärderade yoga på 1920-talet och höll 1932 en serie föreläsningar i Zürich om chakrasystemet och den yogiska filosofins roll för det undermedvetna. Dessa föreläsningar, The Psychology of Kundalini Yoga, utgavs i bokform 1996 (Princton University Press).

I Indien där fortfarande 90 % av all världens forskning på yoga sker, finns ett av världens äldsta yogaforskningsinstitut, Kaivalyadhama Yoga Institute. Det grundades 1917 och forskar på yoga sedan 1924. MediYoga Institutet har utbyte och samverkan med Kaivalyadhama, bl.a. har forskare från Danderyds sjukhus via MYI.s rekommendation varit där som del av sin svenska forskning.

 

Medline

I den amerikanska databasen MEDLINE som drivs av The National Library of Medicine i Washington finns 24 miljoner publicerade studier och medicinska artiklar från 5,000 av världens 20,000 vetenskapliga tidskrifter. Yoga och Meditation som sökord ger f.n. ca 6,700 träffar. De tidigaste studierna i databasen är från 1948 (yoga) och 1951 (meditation).

Intresset för forskning på dessa metoder är starkt och i ökande. Under 2014 lades ca 360 nya studier på yoga och ca 350 studier på meditation in i MEDLINE. Första halvåret 2015 var motsvarande siffror för yoga 300 st och för meditation 250 st. Fortsätter trenden kommer mer än 1,000 nya publicerade studier på yoga och/eller meditation att läggas in i MEDLINE under 2015.

 

Forskning i Sverige

För att en metod idag ska komma in och kunna verka inom den svenska vården behövs evidens, företrädesvis svensk evidens, statistiskt säkra, utforskade underlag som visar att metoden verkligen fungerar. I samverkan med Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och andra institutioner genomför MediYoga Institutet sedan den första ryggstudien 1998 regelbundet ny forskning som ger medicinskt underlag för hur och varför MediYoga fungerar så väl.

På AstraZeneca utvärderades MediYoga som rehab alternativ för sjukskriven personal, 2004-2012, remitterade till yogan av företagets läkare. I en studie på Karolinska Institutet 2011-2013, jämfördes MediYoga, traditionell sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist, där resultaten påvisade MediYoga som den mest kostnadseffektiva metoden mot ospecificerad ryggsmärta.

 

Svenska forskare

Några av pionjärerna inom den svenska yogaforskningen är professor Irene Jensen på Karolinska Institutet, Maria Nilsson sjuksköterska och doktorand på Karolinska Institutet/Danderyd och Ewa Hägglund, sjuksköterska och doktorand på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Irene Jensen ledde den första svenska ryggstudien 1998 där hon kunde visa att yoga gav mätbara, signifikanta resultat på smärta, sömn och ett antal emotionella faktorer, samt att sjukskrivnings-frekvensen minskade i yogagruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Hon genomförde 2011-13 ovan nämnda ryggstudie med över 150 deltagare som också gav tydlig signifikans till yogans fördel.

Maria Nilsson genomförde 2008-2009 en studie på hjärtinfarktpatienter på Danderyds sjukhus, vilket ledde till att Danderyd i januari 2010 som första sjukhus i Skandinavien tog in MediYoga som reguljär hjärtrehab. Detta gav eko både i media och inom den svenska vården. Under de kommande fem åren följde ytterligare ca 130 sjukhus och vårdcentraler i Sverige och Norge i Danderyds spår. Maria Nilsson forskar idag på förmaksflimmer och MIMY, i en av världens största studier på detta område.

Ewa Hägglund, knuten till hjärtsviktsmottagen på Huddinge genomförde 2011-2012 en hjärtsvikts-studie som visade signifikans. Idag forskar Ewa Hägglund på hur MediYoga & MIMY påverkar hjärtsviktspatienter i en studie som enligt uppgift även den är störst i världen på sitt område.

 

Forskning i andra länder

I Norge är en studie på MediYoga för personer med Parkinson genomförd. I Finland pågår under 2015 en diabetes typ-1 studie på MediYoga vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors. I Danmark förs diskussioner om att starta en förmaksflimmerstudie på MediYoga under 2016 vid ett sjukhus där.

 

2015 – Sveriges första yogaforskningskonferens

konferensI maj arrangerade MediYoga Institutet tillsammans med Maria Nilsson den första yogaforskningskonferensen i Sverige, på Karolinska Institutet. De flesta som forskat på MediYoga i Skandinavien var där och föreläste om sin genomförda, pågående och planerade forskning. Filmer från alla föreläsningarna finns på Balans Online under hösten. Nästa forskningskonferens på KI är planerad till våren 2017.

 

Läs mer

http://sv.mediyoga.com/forskning/ – Läs mer om forskningen på MediYoga
https://www.youtube.com/watch?v=8dKn2ob2nf0 – Se introfilm från forskningskonferensen på KI
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Databasen Medline (skriv yoga eller meditation i sökfältet)
http://kdham.com/Kaivalyadhama Yoga Institute i Indien
www.mimy.se – Läs mer om metoden MIMY, en del av MediYoga, skapad av Sara Emilionie
www.balansonline.se – Testa MediYoga och Mindfulness terapeutiskt skräddarsytt för dig online
www.facebook.com/MediyogaSverige – Följ och gilla oss på Facebook

 

Detta dokument – MediYoga Skola del 4, är uppdaterat 2015-08-25

Print