5. Balans Online

balansonline-mejlHösten 2014 lanserades Balans Online, en världsunik terapeutisk onlinetjänst som syftar till att sprida yogisk kunskap brett i samhället. Den innehåller MediYoga, en yogaform utvecklad av Göran Boll, och MIMY, en mix av Mindfulness och MediYoga, skapad av Sara Emilionie. Balans Online är baserat på 20 års egen erfarenhet av yogisk terapi och är förankrad i svensk och internationell vetenskaplig forskning sedan 1998. Det unika med tjänsten är bland annat att den:

• Skräddarsyr program utifrån individuella behov, t.ex. rygg, sömn, migrän, värk m.m.
• Erbjuder yoga och mindfulness i en och samma tjänst.
• Har hundratals videofilmande övningar och program för träning i mobil, surfplatta eller dator
• Förenar västerländsk kunskap med yogiskt perspektiv på hälsa och ohälsa
• Passar alla, övningarna utförs på stol eller matta
• Bygger på den yogaform som ingått i flest vetenskapliga studier på yoga i Sverige

 

Syfte

Syftet med Balans Online är bland annat:
• Att via Internet tillgängliggöra dessa discipliner för en bredare allmänhet och ge yogans perspektiv på hälsorelaterade besvär och människan som energivarelse
• Att finnas som en resurs, en balanserande stressreduktionstjänst, på arbetsplatser över hela Sverige. Flera stora arbetsplatser har redan börjat ge tjänsten till sina medarbetare.
• Att sätta allmänheten i direktkontakt med alla utbildade instruktörer och terapeuter runt om i landet och ge dem möjlighet att kunna träna direkt med en utbildad lärare.
• Att ge alla MediYoga terapeuter ett extra arbetsredskap där de bl.a. kan skapa och dela unika spellistor med sina klienter utifrån deras olika behov.
• Att länka till forskning, utbildning och öppna kurser, på instituten och via alla dem vi utbildat.

 

Forskning

Både MediYoga och Mindfulness ingår sedan många år i svensk forskning. Göran Boll var redan 1997 med och utformade den första svenska studien på yoga tillsammans med Karolinska Institutet. Under 2015 kopplas Balans Online till all pågående och framöver all ny forskning i Sverige. Tanken är att underlätta för alla deltagare, att med hjälp av guidade videoinstruktioner kunna göra sina hemläxor och träna yoga och meditation på egen hand mellan träffarna med instruktören. Allt eftersom olika forskningsprojekt avslutas kommer resultaten att tillgängliggöras på Balans Online, tillsammans med beskrivning av vilka övningar och program på tjänsten som använts i respektive studie.

 

Utbildning

Från och med hösten 2015 kopplas tjänsten till våra utbildningar i Sverige, där eleverna bl.a. får tillgång till videoguidade startpaket, fortsättningspaket och andra program via tjänsten, tillsammans med ljudfiler och PDF:er via Instruktörsservice.

 

Öppna kurser

balansonline-litenMediYoga Instituten använder tjänsten, där deltagarna får ett 3-månaders abonnemang som del av sin kursavgift. Detta kommer även vara en möjlighet för alla utbildade instruktörer och terapeuter att göra likadant i sina egna löpande terminskurser.

 

Internationellt

Under 2016 påbörjas arbetet med att översätta och lansera Balans Online internationellt. I steg ett kommer en engelsk version och på lite längre sikt kommer tjänsten att finnas tillgänglig på alla de stora världsspråken.

 

Avgifter

Tanken med Balans Online är att tillgängliggöra tjänsten för alla som är intresserade. Månadsavgiften har satts på en nivå som ska möjliggöra detta, samtidigt som vi kan göra nödvändiga investeringar och utveckla tjänsten, både nationellt och internationellt. Läs mer om de olika abonnemangs-alternativen här: http://www.balansonline.se/om-oss/abonnemang/

 

Mer information

www.balansonline.se – Testa MediYoga & Mindfulness, skräddarsytt för dig online
www.youtube.com/watch?v=qBxesMWQ2Wc – Kort introfilm om Balans Online
www.facebook.com/BalansOnline – Ta del av senaste nytt och gilla Balans Onlinepå FB
www.mediyoga.se – Läs mer om MediYoga, utbildningar, kurser, produkter & tjänster

Detta dokument – MediYoga Skola del 5, är uppdaterat 2015-08-18

Print