1. MediYoga

MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har nått ut brett i samhället genom att knyta samman mångtusenåriga holistiska redskap med modern skolmedicin. MediYoga är, samtidigt som den syftar till att stötta den egna läkningen också en del av ett större filosofiskt system ämnat att skapa en djupare balans i människan.

MediYoga som skapats av yogaläraren och yogaterapeuten Göran Boll kommer ur den tantriska traditionen och klassisk Kundaliniyoga, en yogaform Göran känt till sedan barnsben, utövat själv sedan 1993 och utbildat lärare i 2000-2008. Utifrån denna uråldriga yogatradition har en modern, väldokumenterad terapeutisk yogaform, Medicinsk Yoga – MediYoga® utvecklats, som idag erbjuds på ett stort antal arbetsplatser och sedan 2010 används inom hälso- och sjukvården i Sverige, och även internationellt.

Inom MediYoga arbetar vi för att yoga ska bli en naturlig del av människors vardag, i skolan, på arbetet, inom vården, i livets slutskede – där den behövs. Vi utvecklar produkter och tjänster och medverkar i forskning för att yogan ska bli lättillgänglig och finnas med där den gör nytta – mitt i den snabbt snurrande vardagen. Våra nyckelord är Forskning, Utbildning och Kunskap.

 

Forskning

För att verka inom vården behövs evidens, säkra utforskade underlag som visar att det verkligen fungerar. I samverkan med Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och andra institutioner genomför MediYoga Institutet sedan 1998 regelbundet nya studier som ger medicinskt underlag för hur och varför MediYoga fungerar så väl. På AstraZeneca utvärderades 2004-2012 MediYoga som rehab alternativ för sjukskriven personal, remitterade till yogan av företagets läkare. I en studie på Karolinska Institutet, 2011-2013, jämfördes MediYoga, traditionell sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist. Resultaten där påvisade MediYoga som den mest kostnadseffektiva metoden mot ospecificerad ryggsmärta. Läs mer om forskningen på MediYoga här: http://sv.mediyoga.com/forskning/svensk-forskning/

 

Utbildning

MediYoga_Edu_BadgePngAlla MediYoga instruktörer förstår yogans effekter utifrån ett medicinskt perspektiv. Grundläggande medicinsk kompetens är ett intagningskrav då vi i första hand riktar våra utbildningar till vårdpersonal. Varje år utbildas hundratals sjukgymnaster, sjuksköterskor, läkare, terapeuter och andra till instruktörer i MediYoga. De lär sig yogisk djupandning, enkla yogaövningar, djupavslappning och meditation, som de sedan lär ut till sina patienter och klienter. Ett växande antal vårdcentraler, sjukhus och specialist-kliniker i flera länder erbjuder idag MediYoga till olika patientgrupper. Våra instruktörer och terapeuter känns igen på deras egen logo. Läs mer om alla våra utbildningar här: http://sv.mediyoga.com/utbildning/

 

Kunskap

Skolmedicinen kan akutsjukvård, yogan är en del av ett holistiskt paradigm som reducerar stress och strävar mot djupare balans. Våra instruktörer och terapeuter arbetar ofta inom vården och har med sig MediYoga som kompletterande verktyg i sin vardag, till bl.a. hjärt- och cancerpatienter, inom primärvården till patienter med smärta, sömnproblem, neurologiska funktionsnedsättningar och ångest, inom psykiatrin, både för vuxna och inom BUP, inom äldrevården och i livets slutskede. Både i svensk forskning och i dagligt praktiskt arbete har yogan visat sig fungera i många olika sammanhang. Kom i kontakt med en instruktör/terapeut nära dig: http://sv.mediyoga.com/hitta-en-instruktor/

 

Nätverket MediYoga

MediYoga som organisation är strukturerad i nätverk, MediYoga Sverige och MediYoga International. MediYoga Sverige arbetar med att sprida kunskap om MediYoga inom Sveriges gränser och MediYoga International arbetar med att sprida kunskap över resten av världen.

Kontaktperson för MediYoga Sverige är Göran Boll – Klicka här för att skicka e-post

Kontaktperson för MediYoga International är Elisabeth Engqvist – Klicka här för att skicka e-post

 

Varumärket MediYoga

I Sverige är MediYoga® är ett registrerat varumärke sedan 2004. Internationellt pågår registrering i ett stort antal länder. Från och med 2015 är MIMY®, en kombination av Mindfulness och MediYoga, som självständig metod en del av varumärket MediYoga.

 

Framtiden

Under åren 2010-2015 kom MediYoga in i den svenska vården. Vi gick under dessa fem år från noll till 100 sjukhus och vårdcentraler som idag erbjuder MediYoga till olika patientgrupper. Närmare tio nya studier på MediYoga sattes igång och vi har utbildat närmare 2000 instruktörer bara i Sverige. Internationellt spreds våra utbildningar till Norge, Danmark och USA och vi har medverkat i vetenskaplig forskning i både Norge och Finland.

De kommande fem åren kommer MediYoga fortsätta att utvecklas. 2020 finns vi på 500 sjukhus och vårdcentraler, ytterligare minst tio nya studier har startats och vi har utbildat 5000 instruktörer i Sverige. Internationellt finns vi över hela Skandinavien, flera länder i Europa, Costa Rica, vi har flera parallella utbildningar i USA (L.A. New York m.fl.) och vi finns på plats med utbildningar i Asien.

 

Läs mer

www.mediyoga.se – Läs mer om MediYoga, våra utbildningar, öppna kurser, produkter & tjänster.
www.mediyoga.com – Läs mer om den internationella verksamheten.
www.medi.yoga – Göran Bolls blogg.
www.balansonline.se – Testa MediYoga och Mindfulness terapeutiskt skräddarsytt för dig online.
www.mimy.se – Läs mer om metoden MIMY, en del av MediYoga, skapad av Sara Emilionie.
www.facebook.com/MediyogaSverige – Följ och gilla oss på Facebook.

Denna sida – MediYoga Skola del 1, är uppdaterat 2015-08-04

Print