Vår pågående forskning

Förmaksflimmer och MediYoga, 2012

Danderyds Sjukhus, Stockholm. Rapport klar, inte släppt.

 

Hjärtsvikt och MediYoga, 2011-2012

Huddinge Sjukhus, Stockholm. Rapport klar men inte släppt.

 

Förmaksflimmer och MediYoga, 2014-2017
Danderyds Sjukhus, Stockholm. Ny stor studie med 180 patienter.
Startade under våren 2014.

 

Hjärtsvikt och MediYoga 2014-2016
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge & Linköpings Universitet

 

Print