Svensk forskning

Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998 då vi deltog i den första svenska yogastudien, en ryggstudie som Karolinska Institutet genomförde det året. Därefter har ett antal studier på MediYoga genomförts i Sverige. Stockholms Universitet jämförde yoga med kognitiv terapi på en affärsbank i Stockholm, Postgirot lät sina anställda gå på yogakurs under arbetstid och utvärderade sedan träningen, Karolinska Institutet inkluderade yogaträning i sitt DU-projekt. Astra-Zeneca utvärderar löpande MediYoga för sjukskriven personal sedan 2004.

 

Danderyds sjukhus forskar sedan 2007 fortlöpande på MediYoga för olika hjärtproblem (hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke mm). Den forskningen har lett till att sjukhuset sedan januari 2010 använder MediYoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter. KI fortsätter att forska på yoga för ryggen. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forskar på Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt och både KS och Danderyd planerar nya större studier på förmaksflimmer.

 

Här följer nu en sammanställning av den forskning, de undersökningar och studier som gjorts, huvudsakligen på MediYoga, i Sverige sedan 1998. Du laddar enkelt hem hela rapporterna, eller sammanställningarna i de fall där det är det som finns tillgängligt, i PDF-format.

 

(August 22, 2016)
2016-Cost-effectiveness-of-Non-invasive-and-non-pharmological-interventions-for-low-back-pain_A-systematice-review_2016.pdf download View | Download
Summary: KI.s MediYoga studie på ospecificerad ryggsmärta, publicerad 2015 har i en stor internationell genomgång där man bland 891 studier valde ut och jämförde 33 ryggstudier genomförda i Europa, Nord-Amerika och Asien, rankats som en stark studie.
Categories: Rygg
(August 4, 2016)
2016-Mediyoga-i-grupp-Annika-Magnusson.pdf download View | Download
Summary: En nyligen publicerad studie visade att personer med ASD har 2,56 gånger högre risk att dö i förtid än övrig befolkning på grund av hög samsjuklighet. Mediyoga träning i grupp, för personer med ASD, var genomförbar då omgivningen anpassades efter gruppens speciella behov. Deltagarna upplevde att de hade användning av Mediyoga träningen i sin vardag. […]
Categories: Generellt, Psyke/känslor
(June 17, 2016)
2016-EXAMENSARBETE-av-Linda-Colm-och-Quyen-Pham-JMJ.pdf download View | Download
Summary: Att drabbas av cancer innebär för många en dramatisk upplevelse som påverkar de fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella dimensionerna hos människan. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av medicinsk yoga som rehabiliteringsform bland personer som drabbats av cancer. Syftet var också att beskriva vilken uppfattning personerna hade angående deras psykiska och andliga/existentiella hälsa, samt […]
Categories: Generellt, Psyke/känslor
(May 31, 2016)
2016-Examensarbete-Neuropsykiatri-Carolina-Garper-Sunup15.pdf download View | Download
Summary: Idag medicineras barn och vuxna med ADHD ofta med narkotikaklassade läkemedel. Dessa förskrivningar ökar, Socialstyrelsen menar att det är viktigt att medicinera ADHD så dessa personer kan fungera i arbetet, på skolan och socialt, då diagnosen i sig kan påverka livskvaliteten negativt. Erfarenheter av medicinen påvisar en inverkan på signalsubstanser i hjärnan, impulserna skärps och […]
Categories: Psyke/känslor
(April 26, 2016)
2015-Implementering-av-medicinsk-yoga-som-en-del-i-folkhälsoarbete.pdf download View | Download
Summary: För att möta en ökad efterfrågan har Världshälsoorganisationen (WHO) gått ut med en rapport med uppmaning och strategier för införandet och kompletterande av konventionell medicin med traditionell- och/eller komplementärmedicin. De uppmuntrar till att göra kunskaperna och behandlingarna tillgängliga för fler. Med rapporten vill organisationen att traditionell medicin ska få större utrymme i hälso- och sjukvården. […]
Categories: Generellt
(May 5, 2015)
Aboagye-E-et-al.-Cost-Effectiveness-of-Early-Interventions-for-Non-specific-LBP.pdf download View | Download
Summary: Medical yoga is cost-effective compared with self-care advice if an employer considers the significant im-provement in the HRQL of an employee with low back pain justifies the additional cost of treatment (i.e. in this study EUR 150). From a societal perspective, medical yoga is a cost-effective treatment compared with exercise therapy and self-care advice if […]
Categories: Rygg
(August 7, 2014)
2014-Medicinsk-yoga-mot-stress.pdf download View | Download
Summary: The prevalence of stress-related illness has grown in recent years. Many of these patients seek help in primary health care. Yoga can reduce stress and thus complements pharmacological therapy in medical practice. To our knowledge, no studies have investigated patients’ experiences of yoga treatment in a primary health care setting or, specifically, the experiences of […]
Categories: Stress
(April 26, 2014)
Summary: Nora Vårdcentral/Primärvård. Medicinsk Yoga erbjuds till patienterna som första hjälpen vid stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet, oro, ångest, depression och sömnproblematik. Läs mer på PubMed
Categories: Stress
(June 19, 2013)
2013-Att-förebygga-funktionsnedsättande-ryggbesvär-K.I.pdf download View | Download
Summary: Sammanfattning: God, säker och kostnadseffektiv vård är en av grundpelarna i det moderna samhället. Användandet av komplementär – och alternativmedicin (KAM) har stadigt ökat i västvärlden för bland annat behandling av olika smärttillstånd. Flertalet av KAM- terapierna saknar vetenskaplig evidens om dess effektivitet och verkan.Världshälsoorganisationen (WHO) betonar i flera rapporter vikten av att länder tar […]
Categories: Rygg
(June 19, 2012)
2012-Medicinsk-Yoga-mot-stress-på-primärvårdspatienter.pdf download View | Download
Summary: Medicinsk yoga vid stressrelaterade symtom och sjukdomar hos patienter inom primärvården. Monica Köhn, Ulla Persson-Lundholm, Agneta Anderzén Carlsson, Bryngelsson Ing-Liss, Elisabeth Westerdahl. Nora vårdcentral och Vårdvetenskapligt forskningscenter, Örebro läns landsting. Objectives: The purpose of this study was to evaluate medical yoga treatment in patients with stress-related symptoms and diagnosis in primary health care. Design: A […]
Categories: Stress
Print