Forskning

Ett av våra mest grundläggande syften är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter samt att sprida denna information i samhället. 

Internationellt finns mycket forskning på yoga och meditation.

Under denna rubrik har vi samlat exempel på den svenska forskningen på yoga, forskning som visar på de mätbara effekterna av regelbundet utövande av yoga och meditation. Den internationella forskningen hittar du på internet, framför allt via PubMed; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Skriv t.ex. yoga+breathing i PubMeds sökruta och du får upp forskningsartiklar om runt yoga och andning.

 

Internationell forskning

Svensk forskning

MediYoga i den svenska vården

Vår pågående forskning

Print