MediYoga Lärare och Terapeut – Steg 3

3 terminer
sat-kriya_kvadratEn 3-terminsutbildning som är en påbyggnad på instruktörsutbildningen. Det här är en utbildning för MediYogainstruktören som vill gå vidare, fördjupa sig och bli professionellt skicklig i yoga som terapeutiskt verktyg och filosofiskt system.

Vad är en MediYogaterapeut och -lärare?
Målsättning
Omfattning
Upplägg
Vem kan söka?
Diplomering
Material
Pris
Leveransgaranti/ Vid sjukdom
Försäkringar
Betalningsvillkor
Ansökan

Vad är en MediYoga Lärare och Terapeut?

En MediYoga Terapeut kan hålla klasser som yogalärare, hålla terapeutiska blandade rehabklasser samt genomföra enskilda, individuella sessioner med yoga som redskap.

Efter den här utbildningen ska deltagarna också kunna:

 • Andningens betydelse samt olika yogiska andningstekniker.
 • Massor av olika yogaövningar som verktyg för återskapande av hälsa.
 • Förstå människan som energivarelse via bl.a. chakrasystemet
 • Kunna diagnosticera den verkliga orsaken till obalansen, ur ett energiperspektiv, som leder till fysisk, mental och emotionell ohälsa.
 • Förstå både praktiskt och teoretiskt hur MediYoga och även vissa grundläggande aspekter av ayurveda, kan samverka, komplettera och förstärka varandra för att skapa hälsa.
 • Praktisk kunskap om hur en yogisk terapeut arbetar, etiskt och pedagogiskt.
 • Grundläggande marknadsföring; att nå ut med verksamheten, ansvarsförsäkringar och annan praktisk information

Målsättning

Målsättningen med ”MediYogaterapeut och -lärare” ‘är att du ska kunna arbeta terapeutiskt med yoga som verktyg samt kunna instruera både öppna klasser och rehabiliterings grupper samt kunna ge individuella vägledningar som yogaterapeut.

Utbildningen avser också att förmedla en djupgående egen upplevelse av yoga och meditation och vad dessa mångtusenåriga tekniker under ett intensivt och regelbundet personligt utövande kan ge så som hälsa, balans och medvetenhet.

Omfattning

Utbildningen är tre terminer innefattande 30 heldagar fördelade på två dagar, fem tillfällen per termin.

Totalt cirka 750 timmar, varav 210 timmar är schemalagd lektionstid och 540 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och eget arbete med klienter, elever och grupper. Utbildningen innefattar teori, träning och praktiskt arbete,. Mellan samlingarna arbetar deltagaren självständigt med egna terapeutiska samtal med klienter och håller klasser.

För att läsa mer om utbildningens innehåll, klicka här

Upplägg

10 dagar per termin, tre terminer. Totalt 30 hela utbildningsdagar som fördelas:
Termin 1; 5 tillfällen á 2 dagar
Termin 2; 5 tillfällen á 2 dagar
Termin 3; 5 tillfällen á 2 dagar

Mellan samtliga utbildningstillfällen får yogapass och meditationer att själv utöva varje dag.

En heldag är cirka 8 timmar inkl. raster och lunch.

Vem kan söka?

Till utbildningen ”MediYogaterapeut och -lärare” kan du endast söka om du är diplomerad ”MediYoga Instruktör”.

Mer om utbildningen ”MediYoga Instruktör”, klicka här.

Diplomering

Efter att blivit godkänd erhålls ett diplom samt MediYogas terapeutnål. För att bli godkänd krävs det att

– Du är diplomerad instruktör i MediYoga
– Full närvaro på alla lärarledda samlingar
– Du har gjort din egen självträning
– Godkänd på praktiska och teoretiska prov
– Du har instruerat egna rehabgrupper
– Du har haft MINST 25 enskilda sessioner utanför lektionstid som ska redovisas till läraren
– Att ha skrivit under de etiska regler som gäller för yogaterapeuter

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

 • Kompendier, yogaprogram etc som skickas via mail och ges ut i kompendieform under utbildningsdagarna.
 • Inspelningar på varje kursdag som läggs upp på nätet.
 • Diplom (kräver att du godkänts)
 • Yogaterapeutnål (kräver att du godkänts)

Pris

15 900 SEK per termin inkl. moms. Kursavgiften betalas i förskott, senast fyra veckor före första samlingen. Mycket av kursmaterialet skickas till dig elektroniskt via en databas som du får tillgång till.

Leveransgaranti / Vid sjukdom

MediYoga Sverige har tillgång till flera MediYoga-utbildare vilket gör att om ordinarie lärare bli frånvarande p.g.a sjukdom eller olycksfall så kommer kursen att genomföras utan avbrott.

Försäkringar

Samtliga MediYogas lärare och utbildare har erfoderliga ansvarsförsäkringar.

Betalningsvillkor

Inom två veckor efter det att du fått besked om antagning skickas en faktura om 2 000 SEK via post till dig. Det är anmälningsavgiften som säkrar din plats. Resterande 13 900 SEK kommer också på faktura till dig och ska vara betald senast fyra veckor innan kursstart.

Anmälningsavgiften återbetalas inte om du hoppar av från utbildningen senare än två veckor före kursstart. Före dess återbetalas anmälningsavgiften minus en administrationsavgift om 500 SEK.

Om du avbryter utbildningen under pågående termin återbetalas resterande del av inbetald kursavgift endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall.

Sök utbildning:
Print