MediYoga Terapeut – Steg 3

2 terminer
sat-kriya_kvadratDen här utbildningen är för dig som vill gå hela vägen i MediYoga och bli MediYoga Terapeut.

Vad är en MediYoga Terapeut?
Målsättning
Omfattning
Upplägg
Vem kan söka?
Diplomering
Material
Pris
Leveransgaranti/ Vid sjukdom
Försäkringar
Betalningsvillkor
Ansökan

Vad är en MediYoga Terapeut?

En MediYoga Terapeut är utbildad och fullt behörig i MediYoga. Kärnan i utbildningen är förståelsen för  MediYoga som integrativ medicin och metod för att på djupet förstå individers unik behov i läkeprocessen. Efter avslutad utbildning kan man som MediYoga Terapeut hålla klasser som yogalärare, hålla terapeutiska rehabklasser samt genomföra enskilda, individuella sessioner.

Innehållet i utbildningen är:

  • Andningens medicinska funktion och betydelse.
  • Grundläggande förståelse och kunskap om hur MediYoga som metod i hälso- och sjukvården.
  • Förstå människans energisystem via bl.a. chakrasystemet
  • Träning i att förstå den underliggande orsaken till obalans/symtom, ur ett energiperspektiv, som leder till fysisk, mental och emotionell ohälsa.
  • Grundläggande aspekter av Ayurveda och MediYogas kopplingar detta medicinska system.
  • Praktisk kunskap om hur en yogisk terapeut arbetar, etiskt och pedagogiskt.
  • Grundläggande marknadsföring; att nå ut med verksamheten, ansvarsförsäkringar m.m.

Målsättning

Målsättningen med ”MediYoga Terapeut” ‘är att du ska kunna arbeta terapeutiskt med yoga som verktyg samt kunna instruera både öppna klasser och rehabiliterings grupper samt kunna ge individuella vägledningar som yogaterapeut.

Utbildningen avser också att förmedla en djupgående egen upplevelse av yoga och meditation och vad dessa mångtusenåriga tekniker under ett intensivt och regelbundet personligt utövande kan ge så som hälsa, balans och medvetenhet.

Omfattning

Utbildningen är två terminer innefattande 20 heldagar fördelade på två dagar, fem tillfällen per termin.

Totalt cirka 750 timmar, varav 210 timmar är schemalagd lektionstid och 540 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och eget arbete med klienter, elever och grupper. Utbildningen innefattar teori, träning och praktiskt arbete,. Mellan samlingarna arbetar deltagaren självständigt med egna terapeutiska samtal med klienter och håller klasser.

För att läsa mer om utbildningens innehåll, klicka här

Upplägg

10 dagar per termin, tre terminer. Totalt 20 hela utbildningsdagar som fördelas:
Termin 1; 5 tillfällen á 2 dagar
Termin 2; 5 tillfällen á 2 dagar

Mellan samtliga utbildningstillfällen får yogapass och meditationer att själv utöva varje dag.

En heldag är cirka 8 timmar inkl. raster och lunch.

Vem kan söka?

Till utbildningen ”MediYoga Terapeut” kan du endast söka om du är diplomerad ”MediYoga Lärare Steg 2”.

Diplomering

Efter att blivit godkänd erhålls ett diplom. För att bli godkänd krävs det att:
– Full närvaro på alla lärarledda samlingar
– Du har gjort din egen självträning
– Godkänd på praktiska och teoretiska prov
– Du har instruerat egna rehabgrupper
– Du har haft MINST 20 enskilda sessioner utanför lektionstid som ska redovisas till läraren
– Att ha skrivit under de etiska regler som gäller för yogaterapeuter

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

  • Kompendier, yogaprogram etc som skickas via mail och ges ut i kompendieform under utbildningsdagarna.
  • Inspelningar på varje kursdag som läggs upp på nätet.
  • Diplom (kräver att du godkänts)

Pris

15 900 SEK per termin inkl. moms. Kursavgiften betalas i förskott, senast fyra veckor före första samlingen. Mycket av kursmaterialet skickas till dig elektroniskt via en databas som du får tillgång till.

Leveransgaranti / Vid sjukdom

MediYoga Sverige har tillgång till flera MediYoga-utbildare vilket gör att om ordinarie lärare bli frånvarande p.g.a sjukdom eller olycksfall så kommer kursen att genomföras utan avbrott.

Försäkringar

Samtliga MediYogas lärare och utbildare har erfoderliga ansvarsförsäkringar.

Betalningsvillkor

Inom två veckor efter det att du fått besked om antagning skickas en faktura om 2 000 SEK via post till dig. Det är anmälningsavgiften som säkrar din plats. Resterande 13 900 SEK kommer också på faktura till dig och ska vara betald senast fyra veckor innan kursstart.

Anmälningsavgiften återbetalas inte om du hoppar av från utbildningen senare än två veckor före kursstart. Före dess återbetalas anmälningsavgiften minus en administrationsavgift om 500 SEK.

Om du avbryter utbildningen under pågående termin återbetalas resterande del av inbetald kursavgift endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall.

Sök utbildning:
Print