MediYoga Instruktör – Steg 1

En 1-terminsutbildning för dig som kan grunderna i medicin.

Vad är en MediYoga Instruktör?
Så här tycker tidigare deltagare
Målsättning
Omfattning
Vem kan söka?
Diplomering
Material
Pris
Leveransgaranti och försäkringar
Ansökan

Vad är en MediYoga Instruktör ?

En MediYoga Instruktör har medicinsk baskompetens och kan grunderna i MediYoga för att instruera och lära ut. Instruktören har tillgång till tre olika verktygslådor som innehåller olika andnings-, och yogaövningar samt meditationer, samtliga väl beprövade inom svensk sjukvård. MediYoga Instruktörer kan vara sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter men också andra personer med grundläggande medicinska kunskaper.

Många instruktörer vill fördjupa sig i MediYoga och fortsätter att utbilda sig till ”Lärare och Terapeut i MediYoga”. Läs mer här

Som Diplomerad MediYoga Instruktör kan du om du vill, bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Så här tycker tidigare deltagare

Målsättning

Målsättningen med utbildningen ”MediYoga Instruktör” är att kunna förmedla enkla, beprövade yogiska verktyg för självläkning till patienter och klienter så att de i sin tur kan påverka sin situation och påbörja en förändring mot ökad hälsa och välmående.

De tekniker och Startpaket som ingår i utbildningen har testats i ett flertal studier, i samarbete med den svenska sjukvården, sedan 1997.

Omfattning

Utbildningen är en termin innefattande sex heldagar fördelade på sex (6) lärarledda heldagar med 2-4 veckors mellanrum samt 2 timmar HRV introduktion per distans.

Emellan de lärarledda dagarna har du praktiska hemuppgifter.

Den praktiska upplevelsen är lika viktig som den teoretiska vilket gör att utbildningen erbjuds endast som terminskurs.

40 timmar är schemalagd lektionstid och 80 timmar teoretiska hemstudier, självträning och eget arbete med att träna som instruktör. Utbildningen innefattar mycket praktiskt arbete och bygger på att du själv tränar yoga dagligen samt arbetar självständigt med att instruera, t ex egna klienter, patienter, vänner och kollegor.

Under de lärarledda dagarna går vi igenom de verktyg som ingår, både ur ett skolmedicinskt och yogiskt perspektiv samt går igenom instruktörens roll. Vi går bl a igenom deltagarnas sammanfattningar av det egna arbetet med reflektioner och frågeställningar, bra saker att tänka på som MediYoga instruktör, hur MediYoga, kan användas som verktyg i vården m.m. HRV introduktion ger en bra bild hur hjärtat och nervsystemet påverkas av fokusering, andning och rörelse.

Skriftliga inlämningsuppgifter ingår där du dokumenterar dina egna erfarenheter av MediYoga samt svarar på grundläggande frågor. Vi gör också muntliga avstämningar vid varje utbildningstillfälle.

Vem kan söka?

Den här utbildningen riktar sig till vårdpersonal och andra personer med grundläggande kunskaper i anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Du behöver ha kunskaper motsvarande bas/grundmedicin steg 1. Du som är ex. leg. psykolog eller leg. psykoterapeut är också behörig att medverka.

Behöver du komplettera dina medicinska kunskaper?

Här är några länkar till medicinska distansutbildningar som våra deltagare rekommenderat:

http://www.naringsmedicinskaskolan.se/Utbildningar—Kurser/Distanskurser/Visa-kurs.aspx?EventID=1275478

http://www.hermods.se/utbildningar-och-tjanster/vuxenutbildning/#subject=19&count=10

http://www.forumacademia.se/

http://axelsons.se/utbildningar/basmedicin

Kontakta gärna Komvux, högskola eller universitet i din närhet för ytterligare alternativ.

Du kan komplettera din medicinkompetens parallellt med instruktörsutbildningen och blir då diplomerad instruktör när du är klar med båda utbildningarna.

 

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras du till MediYoga Instruktör.

För att diplomeras ska du ha:

– full närvaro på all schemalagd studietid
– genomfört och återkopplat samtliga hemuppgifter.

Det betyder att närvara samtliga lärarledda dagar (6 st), utföra hemarbetet, komma i tid och stanna till dagen är slut och att den skriftliga rapporteringen lämnas in i tid.

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

  • MediYoga Instruktörskompendie
  • Guidade yogaprogram digitalt för egenträning
  • Filminspelningar på lektioner
  • Kursmaterial digitalt på USB
  • Yogamatta i ull.
  • Diplom (kräver godkänd närvaro)

Yogamattan får du första gången du kommer.

Pris

13 850 SEK (inkl. moms). Kursavgiften betalas i förskott, senast fyra veckor före kursstart.

Avbryts utbildningen under pågående termin återbetalas resterande del av inbetald kursavgift endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall.

Leveransgaranti och försäkringar

MediYoga Sverige har tillgång till flera MediYogautbildare vilket gör att om ordinarie lärare bli frånvarande p g a sjukdom eller olycksfall så kommer kursen att genomföras.

Samtliga av våra utbildare har erfoderliga ansvarsförsäkringar.

Sök utbildning:
Print