MediYoga Lärare – Steg 2

 

Steg 2 utbildningen till lärare i MediYoga genomförs under en termin och är för att fördjupa dina kunskaper om MediYoga, hur det fungerar samt fylla på både dina egna depåer och verktygslådor.

Utbildningen är inriktad på att du ska stå stadigt i vad MediYoga är, det pedagogiska upplägget och utveckla dig som lärare i MediYoga.

Vill du fördjupa dig i yoga som ett terapeutiskt verktyg och kunna hela bredden av MediYoga eller arbeta som yogaterapeut, så rekommenderar vi MediYoga Terapeut steg 3 utbildningen. Läs mer om den här.

 

Målsättning

Efter att du gått MediYoga Lärare – Steg 2 ska du känna att du står stadigt i vad MediYoga är, hur det fungerar och varför. Du förstår MediYogas pedagogik och struktur och alla de olika delar som ingår i ett MediYoga pass. Utifrån de 3 startpaketen från Steg 1 går vi i denna utbildning igenom 6 nya yogapass och ett 20 tal meditationer att förmedla till dina klienter/patienter/elever. Du har större insikt i vad yoga är i stort (MediYoga i synnerhet) du kan grunderna i chakrasystemet och du har upplevt MediYoga mer på djupet, såväl teoretiskt som praktiskt.

 

Omfattning

Sex hela dagar, fördelat 2 x 3 dagar. Lektionstiden innefattar både teori, praktiskt arbete och träning. Mellan de två träffarna får du yogaprogram att utöva och fördjupa dig i samt hemuppgifter kopplade till lärarrollen.

Utbildningen genomförs under tre tillfällen á 2 dagar med 5-6 veckor mellan träffarna.

Dag 1 kl.08.00-16.00, Dag 2 kl. 7.00-15.30

Tiderna är inte definitiva utan kan variera något mellan utbildningsorter.

 

Innehåll

– 6 nya yogapass och 20 meditationer.

– Fördjupad kunskap om andningens betydelse för hälsa via olika yogiska andningstekniker – pranayama – som verktyg för balans i livet.

– Fördjupad kunskap om teknikerna i MediYoga: Mantra/Ljud, Mudras, Dristhi, Bhandas.

– Baskunskaper om chakrasystemet och dess betydelse för vår hälsa.

– Kunskaper om yogisk filosofi och grunden för BMT (Body-Mind-Training)

– Träning i att praktiskt lägga upp terminskurser tematiskt och på andra sätt, m.m

– Träning i lärarrollen och i att leda klass.

– Fördjupning i yogapass – 2,5 tim vid 3 tillfällen.

 

 

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

Kompendium med allt vi går igenom inkl. yogaprogram och meditationer.

Inspelningar på varje kursdag

Digitala inspelningar och PDF:er på yogapassen

 

Pris:

13 850 SEK ink. moms

Kursavgiften betalas i förskott, senast fyra veckor före första samlingen.

 

Betalningsvillkor

Inom 2-4 veckor efter det att du fått besked om antagning skickas en faktura via post till dig som skall vara betald senast två veckor innan kursstart.

Delbetalning av utbildningsavgiften går att få utan extra kostnad och utan ränta. Tala med din utbildare om hur du lägger upp detta!

Om du avbryter utbildningen under pågående termin återbetalas resterande del av inbetald kursavgift endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall.

 

Sök utbildning:
Print