MediYoga Instruktör – Steg 2

 

Det här är 6-dagar för att fördjupa dina kunskaper om yoga, hur och varför MediYoga fungerar samt fylla på både dina egna depåer och verktygslådor.

Den här utbildningen är inriktad på att du ska stå stadigt i vad yoga är och utveckla dig som yogainstruktör.

Vill du fördjupa dig i yoga som ett terapeutiskt verktyg och kunna hela bredden av MediYoga eller arbeta som yogaterapeut, så rekommenderar vi MediYoga lärare och terapeut utbildningen. Läs mer om den här.

 

Målsättning

Efter att du gått MediYoga Instruktör – Steg 2 ska du känna att du står stadigt i vad MediYoga är, hur det fungerar och varför. Du känner dig säkrare som MediYogainstruktör och du förstår alla de olika delar som ingår i ett MediYoga program. Du har fått 12 nya yogaprogram och meditationer att förmedla till dina klienter/patienter/elever. Du har större insikt i vad yoga är i stort, du kan grunderna i chakrasystemet och du har upplevt yoga på djupet, med att göra längre yogaprogram och meditationer.

 

Omfattning

Sex hela dagar, fördelat 2 x 3 dagar. Lektionstiden innefattar både teori, praktiskt arbete och träning. Mellan de två träffarna får du yogaprogram att utöva och fördjupa dig i.

Kursen är två tillfällen fredag-söndag:

Fredag kl.14.00-21.00, Lördag kl. 7.00-15.30, Söndag kl. 7.00-15.00

Den här kursen kan förekomma som retreat och då tillkommer mat och logi. Tiderna kan variera något mellan olika orter.

 

Innehåll

– Fördjupad kunskap om andningens betydelse för hälsa via olika yogiska andningstekniker – pranayama – som verktyg för balans i livet.

– Baskunskaper om chakrasystemet och dess betydelse för vår hälsa.

– Träning i att praktiskt lägga upp terminskurser tematiskt och på andra sätt, m.m.

– Tre dagar i rad för att få en djup upplevelse av att göra mycket yoga flera dagar i följd.

– Sadhana – morgonyoga 2,5 tim.

 

Kursen avser att förmedla en fördjupad egen upplevelse av yoga och meditation och vad dessa mångtusenåriga tekniker under ett intensivt utövande kan ge, i termer av balans, transformation och ökad medvetenhet.

 

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

Kompendium med allt vi går igenom inkl. yogaprogram och meditationer.

Inspelningar på varje kursdag

12 CDs

 

Pris:

13 850 SEK ink. moms

Kursavgiften betalas i förskott, senast fyra veckor före första samlingen.

 

Betalningsvillkor

Inom två veckor efter det att du fått besked om antagning skickas en faktura om 2 000 SEK via post till dig. Det är anmälningsavgiften som säkrar din plats. Resterande 11 850 SEK kommer också på faktura till dig och ska vara betald senast fyra veckor innan kursstart.

Anmälningsavgiften återbetalas inte om du hoppar av från utbildningen senare än två veckor före kursstart. Före dess återbetalas anmälningsavgiften minus en administrationsavgift om 500 SEK.

Om du avbryter utbildningen under pågående termin återbetalas resterande del av inbetald kursavgift endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall.

 

Sök utbildning:
Print