MediYoga Instruktör för Barnmorskor

gravid1En 1-terminsutbildning speciellt för dig som jobbar med gravida eller kvinnohälsa.

Vad är MediYoga för barnmorskor?
Målsättning
Omfattning
Vem kan söka?
Diplomering
Material
Pris
Ansökan

Vad är MediYoga för barnmorskor?

MediYoga för barnmorskor är en specialdesignad MediYoga Instruktörsutbildning speciellt för dig som vill förmedla MediYoga till gravida kvinnor. MediYoga för gravida ökar möjligheten för en positiv upplevelse av graviditeten, förlossningen och rollen som förälder. Ett verktyg som påverkar positivt långt efter det att förlossningen är klar.

Internationell forskning visar 
att yoga vid graviditet har väldigt positiva effekter. Bl.a. minskat illamående, minskade ryggbesvär, bättre sömn, minskad frekvens av graviditetsrelaterad hypertoni, lägre nivåer av stresshormonet kortisol. Studier har visat att de som gör yoga under graviditeten har tidsmässigt kortare förlossningar, upplever inte smärta lika stark och använder mindre smärtlindring.

De månader utbildningen pågår avser också att förmedla en egen upplevelse av yoga och meditation och vad dessa mångtusenåriga tekniker under ett intensivt och regelbundet eget utövande kan ge, i termer av balans, transformation och ökad medvetenhet.

En MediYoga Instruktör har medicinsk baskompetens och kan grunderna i MediYoga för att instruera och lära ut. Instruktören har tillgång till tre olika verktygslådor som innehåller olika andnings-, och yogaövningar samt meditationer, samtliga väl beprövade inom svensk sjukvård.

Många instruktörer vill fördjupa sig och bli proffs på MediYoga och fortsätter att utbilda sig till ”MediYogaterapeut och -lärare”. Läs mer här

Målsättning

Målsättningen med utbildningen ”MediYoga Instruktör för barnmorskor” är att erbjuda vår utbildning ”MediYoga Instruktör” speciellt anpassad för personal inom kvinnohälsan.

En MediYoga Instruktör ska kunna förmedla enkla, beprövade yogiska verktyg för självläkning till patienter och klienter så att de i sin tur kan påverka sin situation och påbörja en förändring mot ökad hälsa och välmående.

Omfattning

Utbildningen är en termin innefattande sex (6) lärarledda heldagar med 4 veckors mellanrum. Emellan de lärarledda dagarna har du praktiska hemuppgifter.

Den praktiska upplevelsen är lika viktig som den teoretiska vilket gör att utbildningen erbjuds endast som terminskurs.

40 timmar är schemalagd lektionstid och 80 timmar teoretiska hemstudier, självträning och eget arbete med att träna som instruktör. Utbildningen innefattar mycket praktiskt arbete och bygger på att du själv tränar yoga dagligen samt arbetar självständigt med att instruera, t ex egna klienter, patienter, vänner och kollegor.

Under de lärarledda dagarna går vi igenom de verktyg som ingår, både ur ett skolmedicinskt och yogiskt perspektiv samt går igenom instruktörens roll. Vi går bl a igenom deltagarnas sammanfattningar av det egna arbetet med reflektioner och frågeställningar, bra saker att tänka på som MediYoga instruktör, hur MediYoga, kan användas som verktyg i vården m.m.

En skriftlig inlämningsuppgift ingår där du dokumenterar dina egna erfarenheter av MediYoga samt svarar på några frågor om MediYoga som verktyg. Vi gör också muntliga avstämningar vid varje utbildningstillfälle.

Vem kan söka?

Även undersköterskor som jobbar med kvinnohälsa är välkomna till den här kursen. Utbildningen riktar sig till förlossningspersonal såsom läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor.

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras du till MediyYoga Instruktör.

För att diplomeras ska du ha:
– full närvaro på all schemalagd studietid
– genomfört och återkopplat dina hemuppgifter.
Det betyder att närvara samtliga lärarledda dagar (6 st), komma i tid och stanna till dagen är slut och att den skriftliga rapporteringen lämnas in i tid.

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

  • MediYoga Instruktörskompendium samt MediYoga för gravida kompendium
  • Guidade yogaprogram och meditationer. (6 st)
  • Inspelningar på varje kursdag som läggs upp på internet.
  • En exklusiv yogamatta.
  • Diplom (kräver godkänd närvaro)

Yogamattan får du första gången du kommer.

Pris

13 875 SEK ink. moms. Kursavgiften betalas i förskott, senast fyra veckor före kursstart.

Inom två veckor efter det att du fått besked om antagning skickas en faktura om 2 000 SEK via post till dig. Det är anmälningsavgiften som säkrar din plats. Resterande 11 875 SEK kommer också på faktura till dig och ska vara betald senast fyra veckor innan kursstart.

Delbetalning månadsvis finns som alternativ. Ange om du vill delbetala när du anmäler dig.

Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avhopp mindre än två veckor före kursstart. Före dess återbetalas anmälningsavgiften minus en administrationsavgift om 500 SEK.

Avbryts utbildningen under pågående termin återbetalas resterande del av inbetald kursavgift endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall.

Sök utbildning:
Print