Modul – MediYoga Mindfulness

För dig som redan är utbildad MediYoga Instruktör/terapeut.

Vad är MediYoga Modul Mindfulness?
Målsättning
Omfattning
Vem kan söka?
Kursintyg
Material
Pris
Ansökan

Vad är en MediYoga Instruktör med mindfulnesskompetens?

Denna utbildning vänder sig till dig som är diplomerad MediYoga Instruktör och vill kunna integrera Mindfulness i din verksamhet. Instruktören har tillgång till två välbeprövade verktyslådor- MediYoga och Mindfulness och kan efter genomförd utbildning arbeta med ett 12 veckors program som bygger på kort, men daglig träning i MIMY-metodens tre byggstenar; träning (MediYoga/Mindfulness), reflektion (mindfulness som förhållningssätt till livet) och vardagsträning (närvaroträning i vardagen).

Utöver 12 veckors programmet går du igenom 5 längre yogapass, bland annat ” Fri från stress” som just nu testas i två av världens största studier på yoga mot hjärtrelaterade besvär.

Många instruktörer är även utbildade ”MediYogaterapeut och -lärare” och/eller har gått MIMY för barn och ungdomar.

Vill du veta mer om MIMY-metoden och höra vad andra tycker om utbildningarna? Läs mer på http://mimy.se/utbildning/instruktorsutbildning/

Målsättning

Målsättningen med denna modul är att du ska kunna integrera mindfulness i din nuvarande MediYoga verksamhet.

MIMY-metoden uppmuntrar till aktiv närvaro och reflektion i vardagen, vilket förstärker effekten av yoga- och meditationspraktiken. Det eleven gör på yogamattan ska göra tydligt avtryck i vardagen.

Omfattning

Modulen innefattande fyra heldagar fördelade på 4 lärarledda heldagar med 12 veckors mellanrum samt möjlighet till coaching via FB forumet MediYoga Instruktörer med mindfulnesskompetens.

Emellan de lärarledda dagarna genomgår du för egen del 12 v programmet som består av teoretiska studier, yoga, meditation, reflektion och vardagsuppgifter.

Under de lärarledda dagarna går vi igenom mindfulness, både som träningsmetod och förhållningssätt till livet, svensk och internationell forskning. Vi går bl a igenom deltagarnas sammanfattningar av det egna arbetet med reflektioner och frågeställningar, en viktig del av utbildningen.

En skriftlig inlämningsuppgift ingår där du dokumenterar dina egna erfarenheter samt svarar på några frågor om MIMY-metoden som verktyg.

Vem kan söka?

För att kunna söka denna utbildning behöver du vara diplomerad MediYoga Instruktör.

Det innebär att du har kunskaper motsvarande bas/grundmedicin steg 1 samt erfarenhet av MediYoga.

Kursintyg

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg där det framgår att du gått en 4 dagars utbildning i mindfulness, enligt MIMY-metoden.

För att erhålla detta ska du ha:

– full närvaro på all schemalagd studietid

– genomfört och återkopplat dina hemuppgifter.

Det betyder att närvara samtliga lärarledda dagar (4st), komma i tid och stanna till dagen är slut och att den skriftliga examinationsuppgiften lämnas in i tid.

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

  • Kurspärm
  • MIMY-Metodens 12 v program samt yogapass och meditationer
  • Inspelningar på varje kursdag som läggs upp på internet.
  • Diplom (kräver godkänd närvaro)

Pris

8850 SEK (inkl. moms). Kursavgiften betalas i förskott, senast fyra veckor före kursstart.

Inom två veckor efter det att du fått besked om antagning skickas en faktura om 1500 kr till dig. Det är anmälningsavgiften som säkrar din plats. Resterande belopp kommer också på faktura till dig och ska vara betald senast fyra veckor innan kursstart.

Anmälan är bindande, vid avhopp tidigare än 4 v innan kursstart debiteras 500 kr i administrativ avgift.

Vid avhopp senare än 4 v innan kursstart debiteras hela avgiften. 

Vid avhopp pga sjukdom återbetalas avgiften endast mot uppvisande av läkarintyg som visar laga förfall. 

 Anmälan
Print