Modul – MediYoga Hormonbalans

Fortbildning
Utbildningar för våra instruktörer och yogaterapeuter som vill veta mer om MediYoga i samband med specifika ämnen.
kvinna-webDet här är en fortbildning för dig som vill veta mer om kvinnans hormonsystem, både ur ett skolmedicinskt och yogiskt perspektiv. Hormonerna är nyckeln till vårt välbefinnande, de styr humöret, tankeförmågan, energinivån och lusten. Vilka verktyg har vi inom MediYoga för att möta kvinnor med olika hormonobalanser?

 

Så här tycker tidigare deltagare

 

Mål med utbildningen

Att du ska förstå hur hormonerna påverkar vårt välbefinnande och vad det kan uppstå för problem när de är i obalans, medicinskt och yogiskt samt kunna MediYoga speciellt för personer med hormonella symtom.

 

Omfattning

Utbildningen är fyra hela dagar fördelade på två tillfällen, 2+2, med ca 2 månaders mellanrum. Mellan de lärarledda heldagarna får deltagaren praktiska hemuppgiftern. Den praktiska upplevelsen är lika viktig som den teoretiska vilket gör att utbildningen erbjuds endast 2+2 dagar, med ca 2 månaders mellanrum.

32 lektionstimmar är schemalagd tid och 80 timmar teoretiska hemstudier, självträning och eget arbete med att instruera. Utbildningen innefattar praktiskt arbete och bygger på att själv träna yoga dagligen samt att arbeta självständigt med att instruera.

 

Kursinnehåll

• 4 olika yogapass för hormonsystemet
• Hormonlära, fysiologi, anatomi
• Infertilitet
• PMS
• Klimakteriet
• Andra hormonrelaterade besvär
• Att vara kvinna, yogisk filosofi
• Chakrasystemet och kvinnan
• kost
• Stress

 

Hemarbete

Träna yoga på egen hand och instruera de nya verktygen till egna klienter.
Skriva en redogörelse på minst en A4-sida som beskriver erfarenheter av egen träning och arbetet med klienter. Skriva en A4 sida med egna reflektioner om att vara kvinna. Egna studier kring körtlar och hormoner samt olika hormonrelaterade symtom som redovisas öppet till de andra deltagarna.

 

Vem kan söka?

Du ska vara diplomerad yogaterapeut i MediYoga, yogaterapeut under utbildning eller MediYoga instruktör. Anmälan är bindande.

 

Kursmaterial

Kompendium, yogaprogram etc. som skickas via epost och ges ut under heldagarna.

 

Diplomering

Efter genomförd utbildning erhålls ett kursintyg från Mediyoga Sweden. För att diplomeras ska deltagaren ha full närvaro på alla fyra heldagarna samt genomfört och återkopplat sina hemuppgifter. Det innebär bl a att komma i tid och stanna till dagen är slut. Ingen skriftlig examen på den här utbildningen.

 

Pris

7575 kr inkl. moms
Priset betalas i förskott , via faktura, senast fyra veckor före kursstart.

 

Sök utbildning:
Print