Modul – MediYoga Cancer

Fortbildning
Utbildningar för våra instruktörer och yogaterapeuter som vill veta mer om MediYoga i samband med specifika ämnen som t ex cancer, andning eller graviditet.

white-stonesDet här är en fortbildning för dig som vill veta mer om cancer, både ur ett skolmedicinskt och yogiskt perspektiv. Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar, som i sin tur delas in i flera olika varianter. Vilka verktyg har vi inom MediYoga för att möta cancerpatienter?

 

Så här tycker tidigare deltagare

 

Mål med utbildningen

Att du ska förstå cancer som sjukdom, medicinskt och yogiskt samt kunna MediYoga speciellt för personer med diagnosen cancer.

 

Omfattning

Utbildningen är två hela dagar fördelade på två tillfällen, 1+1, med sex (6) veckors mellanrum. Emellan de lärarledda heldagarna får deltagaren praktiska hemuppgifter som rapporteras veckovis.

Den praktiska upplevelsen är lika viktig som den teoretiska vilket gör att utbildningen erbjuds endast 1+1, med några veckor emellan.

16 timmar är schemalagd lektionstid och 42 timmar teoretiska hemstudier, självträning och eget arbete med att instruera. Utbildningen innefattar praktiskt arbete och bygger på att själv träna yoga dagligen samt att arbeta självständigt med att instruera.

 

Upplägg

Dag 1

 • Yogaprogram
 • Cancer, vad är det?
 • Kost, mental hälsa, placebo och affirmationer
 • Forskning, yoga och cancer
 • MediYoga och cancer; gruppträning, enskilda sessioner

 

Dag 2

 • Yogaprogram
 • Avstämning av hemarbetet
 • En gemensam MediYoga studie?
 • Gästföreläsare med egen erfarenhet av MediYoga och cancer
 • Nätverk och eget forum

 

Hemarbete mellan de lärarledda dagarna:
 • Träna yoga på egen hand och instruera de nya verktygen till egna klienter.
 • Skriva en redogörelse på minst en A4-sida som beskriver erfarenheter av egen träning och arbetet med klienter. Sammanställningarna redovisas öppet till de andra deltagarna.

 

Vem kan söka?

Alla Mediyogaterapeuter, även om du är under utbildning. MediYoga Instruktörer kan gå kursen om du har egen eller professionell erfarenhet av cancer. Du kan också arbeta på en onkologisk avdelning och vilja veta mer om vilka verktyg MediYoga har för cancerpatienter. I det senare exemplet är kursstrukturen annorlunda.

 

Material

Det material som ingår i utbildningen är:

 • Kompendium, yogaprogram etc som skickas via mail och ges ut under heldagarna.
 • CD på yogaprogram och meditationer.
 • Inspelningar på varje kursdag som läggs upp på nätet
 • Diplom (kräver godkänd närvaro)

 

Diplomering

Efter genomförd utbildning erhålls ett diplom från MediYoga Sweden. För att diplomeras ska deltagaren ha full närvaro på båda heldagarna samt genomfört och återkopplat sina hemuppgifter. Det innebär bl a att komma i tid och stanna till dagen är slut. Ingen skriftlig examen på den här utbildningen.

 

Pris

2 900 SEK inkl moms. (2 320 SEK ex moms)
Priset betalas i förskott , via faktura, senast fyra veckor före kursstart.

 

Sök utbildning:
Print