Säkrare diagnos – effektivare behandling

Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för den som drabbats av sjukdom. Oavsett om det är en livsstilsrelaterad, genetiskt betingad, åldersrelaterad eller annan sjukdom är förutsättningarna de samma; för att få bästa möjliga behandling måste vi ha en korrekt diagnos. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/sakrare-diagnos-effektivare-behandling/

Robotar kompletterar mänsklig hjälp

Att ha en robot som stöd och sällskap i hemmet är ingen avlägsen tanke längre. Just nu befinner sig roboten Hobbit hemma hos Ella Lundström som är 89 år och den första person i Sverige som får uppleva hur det är att ha en teknologisk sambo. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/robotar-kompletterar-mansklig-hjalp/  

WorkUp – tidig dialog med arbetsgivare vid ryggsmärta

Med fysioterapeuten som ”spindeln i nätet” när patienter sökte hjälp på vårdcentraler för ryggont, visade projektet BackUpp för några år sedan goda resultat. Nu har forskare vid Lunds universitet tagit projektet ett steg vidare genom att uppmuntra till en bättre dialog mellan patient och arbetsgivare. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/workup-tidig-dialog-med-arbetsgivare-vid-ryggsmarta/

Att kapa cancerns förlängda arm

Generellt skyddar immunförsvaret oss mot främmande ämnen som virus och bakterier. Immunförsvaret skyddar oss också mot skadade celler och cancerceller. Men ibland lyckas cancercellerna manövrera immunförsvaret varpå sjukdomen antar en mycket dödligare form. Klicka här för att läsa artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/att-kapa-cancerns-forlangda-arm/

Antihistamin minskar dödligheten vid bröstcancer

Skulle allergimedlet antihistamin kunna användas inte bara för att lindra allergier, utan också för att behandla cancer? Banbrytande fynd från Lunds universitet tyder på det. – Om resultatet håller också i vidare studier, så är detta det viktigaste resultat jag fått fram i hela mitt forskarliv! säger cancerforskaren och läkaren Håkan Olsson Klicka här för […]

Print